Ukončení nájemní smlouvy v roce 2024: Výpověď, doručování

ukončení nájemní smlouvy

Ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou a smlouvy na dobu neurčitou se v řadě ohledech liší. Z praxe je nejčastějším případem výpověď nájemní smlouvy. Co musí obsahovat, jak ji doručit a jaká je zákonná výpovědní doba? Zákon velmi chrání nájemce, ale v některých případech může pronajímatel dát výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby.

Nezapomeňte, že vypovězení nájemní smlouvy je možné pouze ze zákonem předpovídaných důvodů. Co však nemusí mít zákonný důvod, je dohoda o skončení nájmu.

Číst dál

Nájemní smlouva v roce 2024: Obsah, formy, výpověď, kauce

nájemní smlouva

Jedním z nejpoužívanějších nástrojů českého právního řádu je nájemní smlouva. Občanský zákoník ji také úměrně k její vysoké popularitě extenzivně upravuje. Její úplně nejčastěji používanou formou je nájemní smlouva o nájmu bytu nebo domu, kterou se budeme primárně zabývat. V občanském zákoníku má tato forma celý pododdíl, jejíž rozsah činní celých 66 paragrafů (§ 2235 – § 2301). Celá úprava nájmu lze najít mezi § 2201 a § 2331.

Číst dál

Smlouva o nájmu pozemku v roce 2024: Pacht, právo stavby

smlouva o nájmu pozemku

Vlastníte-li pozemek, který nevyužíváte, možná jste již přemýšleli o pronájmu tohoto pozemku. Je však nutné před rozhodnutím zvážit, zdali by bylo vhodnější zvolit smlouvu o nájmu pozemku, nebo tzv. pacht. Přestože pacht se může zdát jako obskurní institut českého právního řádu, i ten má své využití. Smlouva o nájmu pozemku bude avšak preferovanou volbou pro většinu případů.

Číst dál

Bezplatné užívání nemovitosti: Výpůjčka, obsah smlouvy, vzor

bezplatné užívání nemovitosti

Pokud byste rádi někomu bezúplatně půjčili svou nemovitost, jako např. byt nebo pozemek, a přejete si, aby toto přenechání mělo písemný právní základ, je třeba zvolit správný typ smlouvy. Bezplatné užívání nemovitosti může mít několik podob, z nichž nejpoužívanější je smlouva o výpůjčce (také nesprávně nazývána jako bezúplatná nájemní smlouva).

Číst dál