Pokud se chystáte podpisovat nájemní smlouvu, podnájemní smlouvu či jakýkoli jiný právní dokument, je důležité zajistit, aby byl právně platný, v souladu s právními předpisy a aby stanovovala vyvážené práva a povinnosti. To nejenom, že pomáhá identifikovat a eliminovat možná rizika, ale také výrazně zvyšuje vaše právní jistoty.

Kontrola a revize obsahuje

Kontrola smluv probíhá v několika krocích:

  1. Zda je smlouva platná a v souladu s právními předpisy,
  2. Správná identifikace smluvních stran, 
  3. Zda smlouva není v rozporu s minimálním standardem ochrany nájemce/pronajímatele,
  4. Posílení právní jistoty na straně pronajímatele/nájemce.

Současně budete upozorněni na riziková ustanovení, která by mohla v budoucnu vyvolávat problémy či dohady.

V případě dotazů vám budou ustanovení vysvětleny a případně navrženy alternativní ustanovení, které zvyšují vaši právní jistotu.

Po kontrole smlouvy může následovat revize smlouvy, kdy je smlouva dle požadavků upravena a domluvená ustanovení jsou nahrazena takovými, která jsou pro vás výhodnější (a zároveň neporušují právní předpisy, dobré mravy a balancují práva a povinnosti obou smluvních stran).

Kontrola smlouvy online

Přejít nahoru