VZORY SMLUV

Aktuální pro 2024

V souladu s právními předpisy

Chytré komentáře

Pomohou vzor snadno doplnit a upravit

Rychlý tisk

Připraveno pro editaci a snadný tisk

VZOROVÉ SMLOUVY

Vzorové dokumenty, smlouvy, dohody, výzvy, upomínky a podání

Sleva 15 % na vzory smluv

Využijte slevového kuponu na 15%. Zadejte v objednávce: pravopronajimatele

Nájemní smlouva

Vzor nájemní smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou. Vhodné pro nájem v bytě, v pokoji či v nebytové jednotce. Vzor můžete rozšířit o předpřipravená vedlejší ustanovení (např. automatické prodloužení nájmu, upravení počtu spolubydlících atp.).

Podnájemní smlouva

Vzor podnájemní smlouvy pro sjednání podnájmu v bytě. Jednoduchý dokument můžete snadno rozšířit o vedlejší ustanovení (např. počet spolubydlících, hrazení oprav a poškození bytu, nutnosti pojištění nemovitosti, atp.).

Dodatky k nájemní smlouvě

Vzorové dodatky k nájemní smlouvě na prodloužení nájmu, zvýšení nájemného, zvýšení záloh na energie, změnu pronajímatele, změnu nájemce, přidání nájemce, změna příjmení nebo čísla účtu.

Výzva k vyklizení bytu

Vzor výzvy k vyklizení bytu využijete, když nájemníkovi skončil nájemní vztah a stále byt užívá. Jde o potřebné právní informování nájemníka, že se pronajímatel brzy obrátí na soud.

Smlouva o bezplatném užívání bytu

Vzor smlouvy o bezúplatném užívání bytu umožňuje poskytnout byt zdarma k bydlení osobám blízkým. Jedná se o smlouvu o výpůjčce specifikovanou pro potřeby bezplatného bydlení se. zakotvením řady práv a povinností.

Předžalobní výzva

Vzor předžalobní upomínky pro pronajímatele, kteří vymáhají peníze po nájemci. Výzva je připravený dopis pro dlužníka, aby uhradil, co pronajímateli dluží, jinak se obrátí se na soud. Výzva je doporučený právní postup pro řešení dalších kroků.

Používání vzorů smluv šetří čas i náklady, protože není třeba vytvářet dokumenty od začátku. Vzory jsou neposkytují právní jistotu jako je tomu u smlouvy na míru od advokáta, ale i tak dokážou v některých případech být užitečné. Pomáhají zajistit, že žádné důležité ustanovení nebude ve smlouvě chybět. Díky nim je proces uzavírání smluv snadnější. Vzorové smlouvy mohou být snadno upraveny pro specifické potřeby jednotlivých stran. Zvyšují efektivitu při vyjednávání, protože poskytují jasný základ pro diskusi. Vzory obsahují jedny z nejčastějších situací, ale nemohou být přizpůsobené všem individuálním požadavkům a specifickým situacím. Provozovatel webu nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout v souvislosti s použitím vzoru, úpravou textu vzoru nebo při použití vzoru. Vzory smluv jsou právní informací, v žádném případě nenahrazují kvalifikovanou právní pomoc ani advokátní poradenství.

Přejít nahoru