Ukončení nájemní smlouvy v roce 2024: Výpověď, doručování

ukončení nájemní smlouvy

Ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou a smlouvy na dobu neurčitou se v řadě ohledech liší. Z praxe je nejčastějším případem výpověď nájemní smlouvy. Co musí obsahovat, jak ji doručit a jaká je zákonná výpovědní doba? Zákon velmi chrání nájemce, ale v některých případech může pronajímatel dát výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby.

Nezapomeňte, že vypovězení nájemní smlouvy je možné pouze ze zákonem předpovídaných důvodů. Co však nemusí mít zákonný důvod, je dohoda o skončení nájmu.

Číst dál

Nájemní smlouva v roce 2024: Obsah, formy, výpověď, kauce

nájemní smlouva

Jedním z nejpoužívanějších nástrojů českého právního řádu je nájemní smlouva. Občanský zákoník ji také úměrně k její vysoké popularitě extenzivně upravuje. Její úplně nejčastěji používanou formou je nájemní smlouva o nájmu bytu nebo domu, kterou se budeme primárně zabývat. V občanském zákoníku má tato forma celý pododdíl, jejíž rozsah činní celých 66 paragrafů (§ 2235 – § 2301). Celá úprava nájmu lze najít mezi § 2201 a § 2331.

Číst dál

Smlouva o nájmu pozemku v roce 2024: Pacht, právo stavby

smlouva o nájmu pozemku

Vlastníte-li pozemek, který nevyužíváte, možná jste již přemýšleli o pronájmu tohoto pozemku. Je však nutné před rozhodnutím zvážit, zdali by bylo vhodnější zvolit smlouvu o nájmu pozemku, nebo tzv. pacht. Přestože pacht se může zdát jako obskurní institut českého právního řádu, i ten má své využití. Smlouva o nájmu pozemku bude avšak preferovanou volbou pro většinu případů.

Číst dál

Bezplatné užívání nemovitosti: Výpůjčka, obsah smlouvy, vzor

bezplatné užívání nemovitosti

Pokud byste rádi někomu bezúplatně půjčili svou nemovitost, jako např. byt nebo pozemek, a přejete si, aby toto přenechání mělo písemný právní základ, je třeba zvolit správný typ smlouvy. Bezplatné užívání nemovitosti může mít několik podob, z nichž nejpoužívanější je smlouva o výpůjčce (také nesprávně nazývána jako bezúplatná nájemní smlouva).

Číst dál

Návrh na zvýšení nájemného: podmínky, práva a povinnosti

Návrh na zvýšení nájemného

České domácnosti v současné době preferují nájemní byty před vlastními, a to z ekonomických důvodů. Přibližně pětina obyvatel si volí nájem, jelikož je finančně výhodnější než hypotéka. Problematiku nájemného obvykle řeší již samotná nájemní smlouva, která předpokládá jeho možné navýšení. Nicméně, může se stát i to, že danou situaci smlouva neupravuje či nastane vysoká inflace. Kdy a jak můžete zvýšit nájem? Co je návrh na zvýšení nájemného?

Číst dál

Předávací protokol k bytu: co obsahuje a jak ho sepsat

předávací protokol k bytu nemovitosti

Chcete pronajmout byt či vystěhovat nájemníka? Nezapomeňte k nájemní smlouvě připojit předávací protokol. Zaznamenáte jím stav bytu, včetně jeho vybavení, v době předání i převzetí. Na jeho základě pak můžete od nájemce požadovat náhradu případné škody.

Co má předávací protokol obsahovat? Na co si dát pozor?

Číst dál

Právní základy: Přehled legislativy týkající se pronajímání bytů a domů v ČR

právní základy pronajímání

Právní základy týkající se pronajímání bytů a domů v České republice jsou klíčovým prvkem pro každého, kdo se chce věnovat pronájmu nemovitostí. Tento přehled poskytuje základní informace o legislativě, která reguluje vztahy mezi pronajímateli a nájemci, a nabízí užitečný vodítko pro navigaci v právních požadavcích a povinnostech spojených s pronajímáním nemovitosti.

Číst dál