Pronájem nebytových prostor k bydlení: Legalita, pokuta, kolaudace

pronájem nebytových prostor k bydlení

Přestože se dle stavebního zákona může zdát, že pronájem nebytových prostor k bydlení je nelegální, občanský zákoník tuto možnost připouští. Vlastníci ateliérů či kanceláří se proto mnohdy vydají touto cestou. Daný typ pronájmu však může být provázen určitými právními riziky. Jak postupovat při kolaudaci nebytových prostor na bytové? Co je nebytový prostor Nebytový prostor je … Číst dál

Úroky z kauce při pronájmu bytu: Výpočet, zadržení, promlčení

úroky z kauce

Jednou z nejdůležitějších věcí, na kterou by se při sjednávání nájemní smlouvy nemělo zapomínat, jsou úroky z kauce. V praxi se často vyskytují případy, kdy se pronajímatelé domnívají, že úroky z kauce mohou být smluvně vyloučeny nebo dokonce musí být výslovně stanoveny. Je tomu ale právě naopak. Právo na zákonný úrok z kauce totiž nájemci … Číst dál

Lhůta na vrácení kauce nájemníkovi v roce 2024

lhůta na vrácení kauce

Ke dni ukončení nájemní smlouvy začíná běžet řada lhůt pro vypořádání vzájemných pohledávek s nájemcem. Jednou z nich je právě lhůta na vrácení kauce. Občanský zákoník stanoví, že by pronajímatel měl kauci vrátit v den skončení nájmu. Lze však lhůtu prodloužit? Vyplatí se ji vůbec prodlužovat? Lhůta pro vrácení kauce Zákon ukládá pronajímateli povinnost vrátit … Číst dál

Právo doživotního užívání nemovitosti: obsah smlouvy, vznik, zrušení

právo doživotního užívání nemovitosti

Jako vlastník nemovitosti se můžete setkat s institutem tzv. věcných břemen. Tím v praxi asi nejčastějším je právo doživotního užívání nemovitosti ve formě služebnosti bytu. Co takovéto věcné břemeno pro vlastníka znamená? Jak vzniká a co musí obsahovat smlouva o jeho zřízení? Jaké jsou povinnosti vlastníka, jehož nemovitost je tímto břemenem zatížena? A jak jej lze … Číst dál

Ukončení nájemní smlouvy v roce 2024: Výpověď, doručování

ukončení nájemní smlouvy

Ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou a smlouvy na dobu neurčitou se v řadě ohledech liší. Z praxe je nejčastějším případem výpověď nájemní smlouvy. Co musí obsahovat, jak ji doručit a jaká je zákonná výpovědní doba? Zákon velmi chrání nájemce, ale v některých případech může pronajímatel dát výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby.

Nezapomeňte, že vypovězení nájemní smlouvy je možné pouze ze zákonem předpovídaných důvodů. Co však nemusí mít zákonný důvod, je dohoda o skončení nájmu.

Číst dál

Nájemní smlouva v roce 2024: Obsah, formy, výpověď, kauce

nájemní smlouva

Nájemní smlouva je právní dokument, který upravuje vztah mezi pronajímatelem a nájemníkem ohledně pronájmu nemovitosti nebo jiného majetku. Obsahuje podrobnosti o podmínkách pronájmu, včetně doby trvání nájmu, výše nájemného, povinností obou stran, podmínek platby, oprávnění k užívání nemovitosti, a dalších relevantních aspektů.

Nájemní smlouva by měla být pečlivě vypracována a obsahovat jasné a srozumitelné podmínky pro obě strany, aby se minimalizovaly možné konflikty nebo nedorozumění. V některých jurisdikcích může být vyžadováno, aby nájemní smlouva obsahovala určité specifické informace podle místních právních předpisů.

Číst dál

Smlouva o nájmu pozemku v roce 2024: Pacht, právo stavby

smlouva o nájmu pozemku

Vlastníte-li pozemek, který nevyužíváte, možná jste již přemýšleli o pronájmu tohoto pozemku. Je však nutné před rozhodnutím zvážit, zdali by bylo vhodnější zvolit smlouvu o nájmu pozemku, nebo tzv. pacht. Přestože pacht se může zdát jako obskurní institut českého právního řádu, i ten má své využití. Smlouva o nájmu pozemku bude avšak preferovanou volbou pro většinu případů.

Číst dál

Bezplatné užívání nemovitosti: Výpůjčka, obsah smlouvy, vzor

bezplatné užívání nemovitosti

Pokud byste rádi někomu bezúplatně půjčili svou nemovitost, jako např. byt nebo pozemek, a přejete si, aby toto přenechání mělo písemný právní základ, je třeba zvolit správný typ smlouvy. Bezplatné užívání nemovitosti může mít několik podob, z nichž nejpoužívanější je smlouva o výpůjčce (také nesprávně nazývána jako bezúplatná nájemní smlouva).

Číst dál

Návrh na zvýšení nájemného: podmínky, práva a povinnosti

Návrh na zvýšení nájemného

České domácnosti v současné době preferují nájemní byty před vlastními, a to z ekonomických důvodů. Přibližně pětina obyvatel si volí nájem, jelikož je finančně výhodnější než hypotéka. Problematiku nájemného obvykle řeší již samotná nájemní smlouva, která předpokládá jeho možné navýšení. Nicméně, může se stát i to, že danou situaci smlouva neupravuje či nastane vysoká inflace. Kdy a jak můžete zvýšit nájem? Co je návrh na zvýšení nájemného?

Číst dál

Předávací protokol k bytu: co obsahuje a jak ho sepsat

předávací protokol k bytu nemovitosti

Chcete pronajmout byt či vystěhovat nájemníka? Nezapomeňte k nájemní smlouvě připojit předávací protokol. Zaznamenáte jím stav bytu, včetně jeho vybavení, v době předání i převzetí. Na jeho základě pak můžete od nájemce požadovat náhradu případné škody.

Co má předávací protokol obsahovat? Na co si dát pozor?

Číst dál