Obchodní podmínky, podmínky užití a poskytovaných služeb portálu Pravopronajimatele.cz (dále jen „podmínky“).

Provozovatel webu PravoPronajimatele.cz je Leviamar, s.r.o., IČ: 21390461, sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 (dále jako “Provozovatel” nebo “Správce”). Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 400726.

Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou. V případě fyzické osoby spotřebitele se použijí relevantní právní předpisy, zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Obsah

Web Pravopronajimatele.cz je informačním e-magazínem, který poskytuje právní informace. Neposkytujeme ani nenahrazujeme právní služby. Obsah portálu nejsou konkrétní právní doporučené postupy, právní rady ani jiné právní služby či právní pomoci ve smyslu zákona o advokacii. Právní problémy a záležitosti doporučujeme konzultovat s advokátem.

Texty či reklamními bannery mohou odkazovat na zprostředkovatele právních služeb či přímo advokátní kanceláře a advokáty či notáře v České republice.

Obrázky, fotografie či ilustrace jsou licencovány pod FreeDigitalPhotos.net, Pixabay.com či Unsplash.com.

Poptávkové formuláře Kontrola smluv a Příprava smlouvy

Formuláře poptávek, zejména pro kontrolu smluv a příprava smluv na míru, fungují následujícím způsobem.

Portál Pravopronajimatele.cz neposkytuje právní poradenství ani právní služby. Kontrolu smluv provádí spolupracující advokáti, kterým je poptávkový e-mail přeposílán. Následně je zadavatel dotazů kontaktován advokátem s konkrétní nabídnou včetně ceny. Všechna následná komunikace je pouze mezi zadavatelem a advokátem.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Souhlasíte se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem provozovatele na Vaši elektronickou adresu. Dále souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení provozovatele.

Souhlasy dle obou předcházejících vět můžete kdykoli odvolat.

Odeslání žádosti pro registraci pro newsletter projevujete souhlas, aby na registrované údaje (jméno a e-mailová adresa) pro elektronickou komunikaci byla odesílána pravidelně elektronická pošta, která může obsahovat také obchodní sdělení.

Zrušení odebírání newsletteru je možné kdykoli, a to odeslání žádosti na e-mailovou adresu [email protected]. Ve spodní části každého e-mailu je možné se také odhlásit z odebírání newsletteru.

Ochrana osobních údajů

Zpracovávání a uchovávání veškerých údajů je v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů.

Provozovatel je řádně registrovaný na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontrolním úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uživatel webových stránek pravopronajimatele.cz souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle Zásad ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto obchodních podmínek.

V případě dotazů k obchodním podmínkám, podmínkám užití a zásad ochrany osobních údajů vám rádi poskytneme bezodkladně veškeré informace.

Tyto obchodní podmínky a podmínky užití jsou platné a účinné od 11. 3. 2024.

Přejít nahoru