Právo doživotního užívání nemovitosti: obsah smlouvy, vznik, zrušení

právo doživotního užívání nemovitosti

Jako vlastník nemovitosti se můžete setkat s institutem tzv. věcných břemen. Tím v praxi asi nejčastějším je právo doživotního užívání nemovitosti ve formě služebnosti bytu. Co takovéto věcné břemeno pro vlastníka znamená? Jak vzniká a co musí obsahovat smlouva o jeho zřízení? Jaké jsou povinnosti vlastníka, jehož nemovitost je tímto břemenem zatížena? A jak jej lze … Číst dál